STOR DANSK BISTANDSPAKKE TIL PALÆSTINA – SKAL BLANDT ANDET SKABE JOBS FOR KVINDER OG UNGE

Aftalen omfatter ganske store beløb, men det er ikke helt klart i artiklen, om der er tale om knap en milliard kroner fordelt over 5 år eller snarere tæt på halvanden milliard. Under alle omstændigheder et pænt stort beløb.
Midlerne fra Danmark skal først og fremmest anvendes i kommunerne og i landsbrugssektoren, iflg. artiklen i Middle East Monitor 24. september.

– Af Ole Olsen

Aftalen, som fra dansk side blev underskrevet af Danmarks ambassadør i Palæstina, Ketil Karlsen, skal øge effektivitet og produktivitet i bl.a. fødevaresektoren og dermed mindske behovet for at importere varer, fremgår det af artiklen, ligesom der også nævnes jobskabelse inden for grøn omstilling.
I lyset af Danmarks menneskeretspolitik vil der blive lagt vægt på, at nye jobs ikke mindst kommer kvinder og unge til gode, ligesom der synes at være dele af programmet der handler om demokrati og ordentlig forvaltning.
Det fremgår ikke direkte, men støtten må formodes alene at omhandle projekter på Vestbredden og ikke i Gaza, hvor Selvstyret ikke har autoritet. (Har ikke umiddelbart kunne finde oplysninger om bistandsaftalen på Udenrigsministeriets hjemmeside, red)
Selvstyrets finansminister, Mohammad Shtayyeh, takkede i forbindelsen med aftalen for ”den generøse” støtte og håbede den ville bidrage til palæstinensisk uafhængighed
Der er ikke i artiklen omtalt hvorvidt den overordnede politiske situation blev drøftet – hvor Israel med sin politik mere og mere umuliggør en to-stats-løsning.
Men bistand til palæstinensisk udvikling er dog en positiv handling i forhold til palæstinensernes vanskelige situation.

Læs hele artiklen

Palæstinaorientering

Check Also

PALÆSTINENSISKE SKOLEBØGER – DEN STØRSTE HINDRING FOR FRED?

EU har aldrig haft stor indflydelse i forsøg på at skabe fred i Mellemøsten, men …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!